Sfânta Treime în viziunea ortodoxă  (Rubliov)
arhim. Meletios Ap. Vadrahanis
A.  Filioque a creat un abis între ortodoxie şi papism

Arhimandritul Spiridon Bilalis în opera sa Erezia Filioque[1], vol. 1, p. 15 şi următoarele, scrie că dogma purcederii Duhului Sfânt are legătură directă cu teologia Sfintei Treimi. Prin urmare, erezia Filioque, dat fiind faptul că deformează teologia prin excelenţă a Sfintei Treimi, nu este o simplă diferenţă dogmatică, ci un abis între ortodoxie şi papism. Aşa cum observă Vladimir Lossky, „întreaga triadologie atârnă de tema purcederii Duhului Sfânt”.