sâmbătă, 18 august 2012

PREDICA LA DUMINICA A XI-A DUPA RUSALIIRobul nemilostiv
...Sluga vicleana, toata datoria aceea ti-am iertat-o... Nu se cadea, oare, ca si tu sa ai mila de cel impreuna sluga cu tine? (Matei XVIII, 32-33)

Frati crestini, 
O mare indignare ne-a cuprins inima, vazand purtarea neomeneasca a datornicului din Evanghelia de astazi. El datora stapanului sau 10.000 de talanti, o suma enorma in banii nostri. Deoarece nu avea cu ce sa plateasca, stapanul lui a poruncit sa-l vanda pe el, pe nevasta lui, pe copii si tot ce avea, ca sa-si plateasca datoria.
Iata in ce grozava nenorocire era sa cada toata familia aceasta. Dar, a fost de ajuns ca sluga aceasta sa faca o mica rugaciune, sa cada in genunchi, cu lacrimi la picioarele stapanului sau si acesta, plin de mila si de bunatate, sa ierte toata datoria si sa-l slobozeasca. Iata insa, ca, pe cand mergea el linistit spre casa sa, si inca nu i se uscase bine lacrimile cu care ceruse iertare iar praful de pe genunchi nu i se scuturase, intalneste pe un prieten al sau care ii era lui dator o suta de dinari, o suma foarte mica.

miercuri, 15 august 2012

Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria(15 august)
Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, Preacurata şi Preabinecuvîntata Fecioară Maria, Maica Lui şi Mijlocitoarea mîntuirii noastre, vieţuia în Biserica creştină, care începuse a-şi răspîndi numele prin toată lumea, veselindu-se pentru slava Fiului şi Dumnezeului său. Căci, prin împlinirea cuvintelor sale, ceea ce se vedea încă din zilele vieţii sale avea să fie fericită de toate neamurile; pentru că Iisus Hristos fiind slăvit pretutindeni, era fericită şi Preacurata Maica lui Dumnezeu pe pămîntul celor vii. Şi s-a apropiat de preacinstita şi preaslăvita ei adormire, fiind plină de zile;

duminică, 12 august 2012

Predică la Duminica a X-a după Rusalii ( Despre puterea credinţei, a postului şi a rugăciunii )
Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cît un grăunte de muştar,
veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta;
şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă
(Matei 17, 20)

Iubiţi credincioşi,

Cînd omul va avea credinţă dreaptă şi tare, unită cu fapte bune şi mai ales rugăciune şi post, unul ca acela poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă minuni mari şi să primească de la El tot ce va cere, spre folosul sufletului lui şi al altora.
Acest adevăr ni-l arată Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, în Sfînta Evanghelie care s-a citit astăzi, prin următoarele cuvinte: De veţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă (Matei 17, 20). Apoi arătînd puterea cea mare a postului şi a rugăciunii, zice: Dar acest neam de demoni nu iese decît numai cu rugăciune şi cu post (Matei 17, 21).

sâmbătă, 11 august 2012

CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU NIFON, PURTĂTORUL DE DUMNEZEU, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI(11 august)

Cuviosul Nifon, Patriarhul Constantinopolului
Acest dumnezeiesc părinte al nostru Nifon era din Moreea. El s-a născut din părinţi străluciţi în lume şi de bun neam; dar mai străluciţi şi mai de bun neam cu dreapta credinţă şi cu fapta bună, care se numeau Manoil şi Maria. Din Sfântul Botez el a fost numit Nicolae şi, venind în vârstă, a fost dat la şcoală ca să înveţe Sfintele Scripturi. Deci, având din început cugetări bătrâneşti, el nu se îndeletnicea cu jocuri copilăreşti, ca ceilalţi copii, ci, ca albina cea înţeleaptă, mergea la dascăli înţelepţi şi îmbunătăţiţi ca să adune mierea faptei bune, făcându-se ascultător şi următor tuturor învăţăturilor şi pildelor celor bune şi folositoare de suflet. El era încă şi atâta de isteţ la minte, încât în puţină vreme a întrecut la învăţătură pe cei care învăţau împreună cu dânsul. Citea adeseori şi Vieţile Sfinţilor Părinţi şi se veselea sufletul lui, sârguindu-se, după putinţă, să urmeze faptelor lor celor bune. El era şi păzitor minunat al întregii înţelepciuni, pentru că s-a dat cu multă osârdie la înfrânare, mâncând puţină pâine şi bând puţină apă, doar pentru a-şi potoli trebuinţa trupului. Asemenea se nevoia şi la toate celelalte fapte bune.