luni, 10 februarie 2014

Sfătuiri Duhovniceşti...

 ...de la Părintele Paulin Lecca citire:

"Crede, într-un singur Dumnezeu, Preamărit şi închinat în Treime: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt.

Mai înainte de toate, de Dumnezeu teme-te şi pe Dânsul slăveşte-L cu toată inima ta, ca şi El să te slăvească pe tine împreună cu sfinţii Lui.

Caută mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte ţi se vor adăuga ţie.

Fii credincios lui Dumnezeu şi Bisericii Sale Ortodoxe şi ca fiu al ei, păzeşte-i poruncile. Precum în timpul lui Noe au scăpat de potop numai cei ce se aflau în corabie aşa şi acum nu te poţi mântui în afara Bisericii Ortodoxe.

Scopul vieţii este mântuirea sufletească, căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă dacă-şi va pierde sufletul său.

Scurta rugăciune de mai jos este cel mai preţios dar al lui Dumnezeu dat omului: "Doamne lisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul"; "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu mântuieşte-mă pe mine păcătosul". Spune frate cu buzele şi cu inima neîncetat aceste cuvinte mântuitoare, deoarece luminează mintea, liniştesc inima, ard păcatele, biciuiesc şi izgonesc pe draci. Cu numele lui lisus, biciuieşte vrăjmaşii căci nu este armă mai puternică în cerşi pe pământ.

Duminica şi sărbătorile lasă lucrul şi du-te la biserică spre a înălţa lui Dumnezeu rugăciuni de laudă, de cerere şi de mulţumire, păzindu-te să nu necinsteşti aceste zile prin fapte netrebnice.

Acasă să nu te leneveşti ci în faţa icoanei cu candela aprinsă roagă-te lui Dumnezeu cu smerenie şi credinţă, dimineaţa şi seara, înainte şi după masă, la începutul şi la sfârşitul lucrului.

Orice lucru să-l începi cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi să-l termini mulţumind Lui

Sfintei Cruci a lui Hristos închină-te cu smerenie şi sărută cu credinţă şi dragoste pentru că pe ea răstignindu-se Domnul a săvârşit mântuirea a toată lumea.

Icoanei Mântuitorului Hristos, icoanei Preacuratei Lui Maici şi icoanelor sfinţilor Lui, dă-le cinstea cuvenită cu tot respectul şi privind la dânsele înalţă-te cu mintea şi cu simţirile către aceia pe care ele îi închipuiesc.

Respectă nunta ca o legătură sfântă şi în căsnicie du o viaţă cinstită, curată pilnă de iubire şi credincioşie. Fereşte-te de avort prin care poţi ucide un suflet care prin a sa trăire (viaţă) ţi-ar putea mântui tot neamul.

Creşte copiii în dragoste de Dumnezeu şi-i pregăteşte pe ei pentru a moşteni fericirea cea veşnică că vei răspunde de ei La înfricoşata Judecată.

Iubeşte şi cinsteşte pe părinţii tăi că-fi va fi ţie bine în viaţă şi vei trăi ani mulţi pe pământ.

Ţine cele 4 posturi din an şi zilele de miercuri şi vineri cu excepţia celor de harţi prevăzute în calendar.

Dimineaţa pe nemâncate ia Sf. Anafura, aghiazmă şi unge-te cu ulei sfinţit prin care primim binecuvântarea lui Dumnezeu şi harul Preasfântului Duh.

Cel puţin o dată pe an să faci sfeştanie în casă şi în fiecare lună stropeşte cu aghiasmă casa şi gospodăria. Când eşti bolnav cheamă preoţii Bisericii pentru Sfântul Maslu.

Străduieşte-te să ai un pomelnic permanent cu vii şi morţi, ia cel puţin o biserică sau mănăstire. Rugăciunile înalţă-le la cer pentru cei ce au adormit în credinţă, sunt folositoare, deşi ei nu sunt cu tine, sunt vii înaintea lui Dumnezeu.

Fugi de lux, desfrânare, băutură, lene, mama tuturor relelor. La lucru străin nu întinde mâna.

Fereşte-te de citirea cărţilor eretice şi de a purta discuţii cu sectanţii. Vorbele rele strică obiceiurile bune.

Să te împotriveşti cu toată tăria marilor păcate ce bântuie lumea: necredinţa, vrăjitoria, desfrânarea, avortul, sinuciderea treptată prin droguri, tutun, alcool, cafea şi să te străduieşti să-ţi sfinţeşti viaţa.

Nimănui nu-i dori răul iar binele ce ţi s-a făcut nu-l uita. Fii cu toată lumea în pace.

Zilnic împodobeşte-ţi sufletul cu fapte bune creştineşti: smerenie, bunătate, blândeţe, milostenie, dragoste... ce apropie pe om de chipul şi asemănarea cu Dumnezeu adică nemuritor cu sufletul şi plin de dragoste faţă de aproapele. Milostenia n-a sărăcit niciodată pe nimeni, dar beţia şi desfrânarea da.

Arătând lui Dumnezeu căinţă pentru păcatele tale mărturiseşte-le înaintea preotului duhovnic şi cu binecuvântarea lui măcar în cele patru posturi din an, să te învredniceşti de marea fericire a te împărtăşi cu Preacuratul - Preasfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului Hristos spre iertarea păcatelor şi fericirea veşnică.

Împlineşte canonul dat de duhovnic ta spovedanie.

Osebeşte din masa ta o părticică pentru sufletul tău şi dă-o de pomană, spre păstrare săracilor şi o vei primi înapoi când te vei înfăţişa la judecata Domnului.

Dumnezeu a făgăduit iertare păcătoşilor care se pocăiesc, dar nu în ziua de mâine.

Crede că Domnul nostru lisus Hristos care s-a înălţat la cer va veni să judece vii şi morţii şi va răsplăti fiecăruia după credinţa şt faptele sale, după care va începe pentru unii o viaţă fericită, veşnică iar pentru alţii chinuri veşnice.

Munceşte ca şi cum n-ai muri niciodată dar îngrijeşte-te de suflet ca şi cum ai muri mâine".

Niciun comentariu: